LAN ESKAINTZA – DULANTZI

LAN ESKAINTZA – DULANTZI

Dulantziko Musika Eskolak lan-kontratuko langile finkoentzako plazen eskaintzarako deialdia egin du BOEn, oposizio-lehiaketaren bidez, txanda irekian:

– Biolontxelo Musikako Irakasle plaza
– Gitarra Irakasle plaza, Nafarroako Foru Aldundiko

https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/17/pdfs/BOE-A-2024-3060.pdf

Halaber, ALHAOn argitaratu zen, 144. zenbakian, 2022ko abenduaren 16an, ostiralarekin. Deialdien oinarriak hor daude.

Izena emateko epea 20 egun baliodunekoa da, otsailaren 17an, larunbata, argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.