EUSKO JAURLARITZA – PREBENTZIO NEURRIAK JANTOKIETAN