EUSKO JAURLARITZA – PROTOKOLO OSAGARRIA – IRAILAK 8