KUDEAKETA AURRERATUARI DIPLOMA

KUDEAKETA AURRERATUARI DIPLOMA

Euskal Herriko Musika Eskolen Elkarteak EUSKALITen Kanpo Kontrastea jaso du 2023. urtean, Kudeaketa
Aurreratuaren Eredua jarraituz, EUSKALITeko ebaluazio klubeko kideen partaidetzarekin. Honekin, elakrteak gure indarguneak eta hobetzeko arloak identifikatu, eta kanpoko aditu independenteekin kontrastatu ditugu.
Hortaz, ezarritako baldintzak bete ondoren eta kudeaketa hobetzeko egindako bidea aitortzeko, elkarteak KUDEAKETA AURRERATUARI DIPLOMA lortu du.